Advertisement
an ghaeilge

Watch our Irish language live event: An Ghaeilge - Faoi bhrú nó faoi bhláth

Cómhrá beo, suimiúil faoi thodhcaí na Gaeilge, ag teacht chugaibh ó The Good Information Project.

LAST UPDATE | Mar 30th 2022, 9:40 AM

DÉ hAOINE SEO caite, d’eagraigh The Good Information Project painéal díospóireachta  sa Daingean chun an cheist seo a phlé: “An Ghaeilge: Faoi bhrú nó faoi bhláth?”

Bhí Seán Kelly MEP, réalt Tiktok agus ‘Kerry Cowboy’ Séaghan Ó Súilleabháin, Orlaith Ruiséal ón Oidhreacht Chorca Dhuibhne agus Lisa Nic an Breithimh ón European Movement Ireland mar aíonna saineolacha againn, agus bhí Sláine Ní Cháthalláin ó Raidió na Gaeltachta ann mar ósta agus modhnóir.

Tá an cómhrá iomlán ar fáil anois daoibh anseo.

Luadh ceisteanna tábhachtacha agus spéisiúila, mar shampla an ghéarchéim tithíochta sa Ghaeltacht go sonrach, agus an daonra liath sna áiteanna sin. Mar a dúirt Séaghan Ó Súilleabháin, ní bheidh aon pobal Ghaeltachta ann mura bhfuil aon pobal ar bith ann. 

Freisin, cuireadh brú ar TDs níos mó Gaeilge a labhairt sa Dáil. Bhí sé á ra ag MEP Seán Kelly nach bhfuil an iomarca Gaeilge á úsáid san Oireachtas, agus go bhfuil cúram ar TDs níos mó iarrachta a dhéanamh.

Ábhair eile a bhí pléite ná an ról atá ag meáin shóisialta ag cur na teanga chun cinn i measc daoine óga; na deiseanna ann do dhaoine an Ghaeilge a labhairt ina gnáthsaol; agus an bhfuil a ndóthain jabanna ar fáil trí Gaeilge.

This work is co-funded by Journal Media and a grant programme from the European Parliament. Any opinions or conclusions expressed in this work is the author’s own. The European Parliament has no involvement in nor responsibility for the editorial content published by the project. For more information, see here.

Your Voice
Readers Comments
5
This is YOUR comments community. Stay civil, stay constructive, stay on topic. Please familiarise yourself with our comments policy here before taking part.
Leave a Comment
    Submit a report
    Please help us understand how this comment violates our community guidelines.
    Thank you for the feedback
    Your feedback has been sent to our team for review.

    Leave a commentcancel